ต้นกระดังงา

     

Homeผู้จัดทำไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้ล้มลุกไม้เถา

mol_mol_mol@thaimail.com

ต้นทองกวาว 
ต้นพยอม 
ต้นกระดังงา 
ต้นไทร 
ต้นไผ่ 

 

           "เย็นพระพายชายเฉือยมาเรื่อยริน          หอมประทินซ่อนขู้ดอกบุหงา
พอเบี่ยงบายชายแสงสุริยา                                สาริการ้องก้องสนั่นไพร
ฝูงนกนางนวลแนบนวลแล้วชวนพลอด               ขึ้นจับเจ่าเผ้ายอดไม้เรียวไผ่
ฝูงนกเขาจับเขาไม่สนใจ                                   เสียงคูลั่นหวั่นไหวก้องวนา
เค้าโมงจับโมกชะโวกมอง                                 มันกู่ก้องฟังเสียงสำเนียงเจ้า
นกกะลิงจับกิ่ง
กระดังงา                                   เสียงกระทาขันก้องคะนองไพร"

                                                      (เสภาขุนช้างขุนแผน)

        

  ชื่อพฤกษาศาสตร์ 

  วงศ์            

  ชื่อไทยพื้นเมือง 

  ถิ่นกำเนิด

  วรรณคดีที่กล่าวถึง    

  การขยายพันธุ์

  สรรพคุณ      

  ลักษณะ         ี

Cananga odorata Hook.

ANNONACEAE

กระดังงาใหญ่ กระดังงาใบใหญ่ กระดังงางอ กระดังงาไทย

ในเทือกเขาภูเขาทางใต้ของประเทศไทย ตลอดจนถึงอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

รามเกียรติ์ เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน กาพย์แห่เรือ ดาหลัง         

การเพาะเมล็ด หรือตอนกิ่ง

ใช้ดอกปรุงยาหอมแก้วิงเวียน บำรุงหัวใจ บำรุงธาตุ เป็นยาชูกำลัง และสามารถนำต้นและกิ่งก้านมาเข้าเครื่องรักษาโรคอื่น ๆ นอกจากนี้ดอกนำมาสกัดน้ำมันทำเครื่องปรุงน้ำอบไทยได้อีกด้วย

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ บริเวณเรือนยอดมีกิ่งก้านสาขามาก มีใบหนาทึบ ใบเป็นใบเดี่ยว ใหญ่ เรียบเกลี้ยง และปลายแหลม ดอกจะออกเป็นช่อ ตามปลายกิ่งโคนก้านใบ มีสีเหลือง กลีบเรียวยาว และบิดไปมา แต่ละดอกมี 6 กลีบ ซ้อนเป็นชั้น 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ มีกลิ่นหอมมาก ออกดอกเกือบตลอดทั้งปี

 

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545

 www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@
thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Narumol Wang-ampa. All rights reserved.