ดอกนางแย้ม

     

Homeผู้จัดทำไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้ล้มลุกไม้เถา

mol_mol_mol@thaimail.com

ดอกพนมสวรรค์ 
ดอกนางแย้ม 
ดอกชบา 
ดอกกรรณิการ์ 
ดอกชงโค 
ดอกยี่โถ 
ดอกเฟื่องฟ้า 

 

           ปฏิพัทธ์รัดแกร่วแกร้ว           กรึงกรัง อยู่นา
ดูดอก
นางแย้ม ดัง                           นุชยิ้ม
ดงจิตติดจังงัง                                งงเสน่ห์
แย้มพฤกษ์นึกไป่พริ้ม                      เช่นแก้มแย้มสรวล ฯ

           (เรื่องสามกรุง พระราชนิพนธ์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์)

pa4_1.gif

  ชื่อสามัญ       

  ชื่อพฤกษาศาสตร์ 

  ชื่อวงศ์            

  การขยายพันธุ์ 

  สรรพคุณ         

  วรรณคดีที่กล่าวถึง  

  ลักษณะ         

Burma conehead

Clerodendrum fragrans Vent.

VERBENACEAE

ใช้ตอนกิ่ง และปักชำ

ราก นำมาปรุงยา ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ แก้โรคลำไส้ และไตพิการ
ใบ ใช้ใบสดต้มน้ำล้าง บริเวณที่เป็นผื่นคัน ต้มน้ำดื่มขับระดูขาว

 ลิลิตพระลอ นิราศเมืองเพชร ขุนช้างขุนแผน นิราศธารโศก กาพย์เห่เรือ ลิลิตเพชรมงกุฎ

ไม้พุ่มต่ำขนาดเล็กสูงประมาณ 1-2 เมตร ลำต้นตรง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ ๆ ตรงข้ามกัน ใบค่อน ข้างกลม คล้ายรูปหัวใจ  ริมใบเป็นจัก  มีขนเล็กน้อย สากมือ    ก้านใบยาว ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่งดอกย่อยจะมีกลีบซ้อน คล้ายดอกมะลิซ้อน สีขาว หลังกลีบสีม่วง ผลมีเนื้ออ่อน

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545

 www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@
thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Narumol Wang-ampa. All rights reserved.