ต้นไผ่

     

Homeผู้จัดทำไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้ล้มลุกไม้เถา

mol_mol_mol@thaimail.com

ต้นทองกวาว 
ต้นพยอม 
ต้นกระดังงา 
ต้นไทร 
ต้นไผ่ 

 

        "เย็นพระพายชายเฉือยมาเรื่อยริน          หอมประทินซ่อนขู้ดอกบุหงา
พอเบี่ยงบายชายแสงสุริยา                             สาริการ้องก้องสนั่นไพร
ฝูงนกนางนวลแนบนวลแล้วชวนพลอด            ขึ้นจับเจ่าเผ้ายอดไม้เรียว ไผ่
ฝูงนกเขาจับเขาไม่สนใจ                                 เสียงคูลั่นหวั่นไหวก้องวนา

                                                    (เสภาขุนช้างขุนแผน)

                                           

ชื่อสามัญ          

ชื่อพฤกษาศาสตร์ 

วงศ์            

วรรณคดีไทยที่กล่าวถึง  

การขยายพันธุ์     

ประโยชน์     

ลักษณะ         

Bamboo

Bambusa Spp.

GRAMINEAE

ลิลิตพระลอ ดาหลัง รามเกียรติ์ สมุทรโฆษคำฉันท์

แยกหน่อ

เป็นอาหาร เป็นไม้เศรษฐกิจ ทำเครื่องจักรสาน ที่พักอาศัย ทำอุตสาหกรรมกระดาษ

เป็นไม้ยืนต้นจัดไว้ในวงศ์เดียวกับหญ้า มีอยู่หลายชนิด ไผ่จะขึ้นเป็นก่อ มีหนามที่โคนกก  ลำต้นของไผ่เป็นข้อปล้อง ใบเป็นรูปมนรี ขอบขนาน จับระคายมือ  ออกดอกคล้ายรวงข้าว เรียกว่า ขุยไผ่ ถ้าออกขุยไผ่ไผ่จะตายทั้งกอ

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545

 www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@
thaigoodview.com
ICQ : 82032264
opyright(c) 2002 Miss Narumol Wang-ampa. All rights reserved.