ดอกชบา

     

Homeผู้จัดทำไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้ล้มลุกไม้เถา

mol_mol_mol@thaimail.com

ดอกพนมสวรรค์ 
ดอกนางแย้ม 
ดอกชบา 
ดอกกรรณิการ์ 
ดอกชงโค 
ดอกยี่โถ 
ดอกเฟื่องฟ้า 

 

                       นัดกันว่าจะไปพูดปรึกษา                  ที่ไร่มันกลางป่าพนาสณฑ์
           ครั้นรุ่งแจ้งแสงสีสุริยน                                 ก็ชวนกันสองคนเดินเข้าไพร
                       เดินมา                                             สองปรีดาชื่นแช่มแจ่มใส
           เห็น
ชะบา ป่าบานตระการใจ                         เก็บให้นางชมดมทัด

                                  (เงาะป่า พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 5)

  ชื่อพฤกษาศาสตร์ 

  ชื่อไทยพื้นเมือง       

  วงศ์       

  วรรณคดีที่กล่าวถึง     

  สรรพคุณ       

  การขยายพันธุ์

  ลักษณะ        

Hibiscus sosa chinensis Linn.   

ดอกใหม่ แดงใหม่ ชุมบา

MALVACEAE.

รามเกียรติ์  อิเหนา เงาะป่า ไตรภูมิพระร่วง ดาหลัง

รากใช้ยาสมุนไพร รักษาฝี และถอนพิษ

ใช้กิ่งตอน หรือปักชำ

ไม้พุ่ม เป็นต้นไม้เนื้ออ่อน เปลือกเหนียว ใบเป็นใบเดี่ยว สีเขียวเข้ม ปลายใบแหลม โคนใบมน ริมใบเป็นจักคล้ายใบเลื่อย ดอกชบามีหลายพันธุ์ มีลักษณะต่าง ๆ กัน มีอยู่สีหลายสี เช่น แดง แสด ม่วง เหลือง   ขาว มีเกสรอยู่กลางดอก บางพันธุ์จะยาวยื่นออกมานอกดอก

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545

 www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@
thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Narumol Wang-ampa. All rights reserved.