ดอกชงโค

     

Homeผู้จัดทำไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้ล้มลุกไม้เถา

mol_mol_mol@thaimail.com

ดอกพนมสวรรค์ 
ดอกนางแย้ม 
ดอกชบา 
ดอกกรรณิการ์ 
ดอกชงโค 
ดอกยี่โถ 
ดอกเฟื่องฟ้า 

 

          นกหกบินสล้างในกลางเถื่อน                บ้างพาเพื่อนเที่ยวคะนองบ้างร้องโต้
นกแก้วป้อนลูกบนต้น
ชงโค                            แล้วบินโผพูดจ้ออยู่จอแจ
ดูแม่นกแล้วคะนึงถึงคุณย่า                            เคยพูดเล่นเจรจาประจ๋อประแจ๋
ฝูงนกเอี้ยงเรียงจับต้นแกแล                           เหมือนหม่อมแม่เคียงเราเฝ้าชมเชย

                                                       (ขุนช้างขุนแผน)

  ชื่อสามัญ              

  ชื่อพฤกษาศาสตร์  

  ชื่อไทยพื้นเมือง      

  วงศ์           

  ถิ่นกำเนิด             

  วรรณคดีที่กล่าวถึง    

  สรรพคุณ         

  การขยายพันธุ์      

  ลักษณะ         
 

Butterfly tree

Bauhinia purpurea

เสี้ยวดอกแดง

LEGUMINOSAE.

ประเทศจีนและอินเดีย
 

อิเหนา นิราศธารทองแดง ขุนช้างขุนแผน ลิลิตตะเลงพ่าย

ดอกใช้เข้าเครื่องยา ดับพิษไข้  เปลือกนำมาใช้เป็นยาขับระดู และปัสสาวะ

การเพาะเมล็ด และกิ่งตอน

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบแฝดสีเขียว รูปใบมน ตรงกลางหยิก ปลายใบโค้งเข้าหากัน มีความกว้าง  ประมาณ 3 นิ้ว ดอกเป็นสีชมพูแดง ปนขาว ลักษณะคล้ายดอกกล้วยไม้ มีกลีบ 5 กลีบมีเกสรตัวผู้    ยาวยื่นออกจากกลางดอก 5 เส้น เกสรตัวเมียมี 2 เส้น มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง     เมื่อดอกโรยจะติดฝักคล้ายฝักถั่ว ชงโคมีอายุขัยประมาณ 25-30 ปี

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545

 www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@
thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Narumol Wang-ampa. All rights reserved.