ดอกยี่โถ

     

Homeผู้จัดทำไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้ล้มลุกไม้เถา

mol_mol_mol@thaimail.com

ดอกพนมสวรรค์ 
ดอกนางแย้ม 
ดอกชบา 
ดอกกรรณิการ์ 
ดอกชงโค 
ดอกยี่โถ 
ดอกเฟื่องฟ้า 

        สาวหยุดพุดจีบปีบจำปา    กรรณิการ์มหาหงส์ชงโค
ลำดวนดอกดกตกเต็ม                ยี่เข่งเข็มสารภี
ยี่โถ

                                                                   (อิเหนา)

 

  ชื่อพฤกษาศาสตร์ 

  วงศ์          

  วรรณคดีไทยที่กล่าวถึง  

  ถิ่นกำเนิด             

  การขยายพันธุ์      

  ลักษณะ        

Nerium oleander

APOCYNACEAE

อิเหนา ลิลิตตะเลงพ่าย

ประเทศอิหร่าน อินเดีย ญี่ปุ่น

ปักชำ เพาะเมล็ด และตอนกิ่ง

เป็นไม้พุ่ม ขนาดประมาณ 2 - 3 เมตร แตกกิ่งก้านน้อย ต้นมียางสีขาว ใบเป็นใบเดียวเล็กเรียวยาวคล้ายรูปหอก ปลายแหลม ริมใบ   เรียบ ดอกออกเป็นช่อ ๆ สีชมพู ขาว แดง มี 5 กลีบ กลิ่นหอม ฝักเป็นคู่ เมล็ดมีขนละเอียด

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545

 www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@
thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Narumol Wang-ampa. All rights reserved.