ดอกดาวเรือง

     

Homeผู้จัดทำไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้ล้มลุกไม้เถา

mol_mol_mol@thaimail.com

ดอกดาวเรือง 
ดอกทานตะวัน 
พลับพลึง 
ดอกกุหลาบ 

             ชาติบุษป์พุทธชาติซาบ            กุหลาบขนาบทั้งสองทาง
เมงระมาดยี่สุ่นกาง                              กลีบบานเพราเหล่า
ดาวเรือง
              ชาติบุษป์พุทธชาติขึ้น             เคียงกลาง
กุหลาบบกนาบสองทาง                        กลุ่นฟุ้ง
เมงระมาดยี่สุ่นกาง                              ตรงกลีบ
สาวสาวฉวยชิงหยุ้ง                            เก็บร้อยร้อยกรอง

        (กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง พระราชนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์) 

  ชื่อพฤกษาศาสตร์  

  วงศ์            

  ถิ่นกำเนิด        

  วรรณคดีที่กล่าวถึง       

  การขยายพันธุ์

  ลักษณะ       

Tagetes erecta

COMPOSITAE.

อเมริกาใต้และประเทศเม็กซิโก

นิราศธารทองแดง  

การเพาะเมล็ด

เป็นไม้ล้มลุก มีต้นเป็นพุ่ม สูงประมาณ 3 - 4 ฟุต ปลายใบเป็นจัก ดอกมีทั้งดอกซ้อนและไม่ซ้อน มีอยู่หลายสี เช่น สีเหลือง ส้ม แสด สีขาว ตามพันธุ์ เมื่อออกดอกแล้วต้นเดิมจะตาย 

 

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545

 www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@
thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Narumol Wang-ampa. All rights reserved.