ไม้พุ่ม

     

Homeผู้จัดทำไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้ล้มลุกไม้เถา

mol_mol_mol@thaimail.com

ดอกพนมสวรรค์ 
ดอกนางแย้ม 
ดอกชบา 
ดอกกรรณิการ์ 
ดอกชงโค 
ดอกยี่โถ 
ดอกเฟื่องฟ้า 

                    ไม้พุ่ม    หมายถึง   ต้นไม้ยืนต้น มีอายุอยู่ได้นานหลายปี ลำต้นสูงไม่เกิน 6 เมตร มีลักษณะเป็นพุ่ม เช่น

                                      berry02_red.gif       ดอกพนมสวรรค์
                                      berry02_red.gif       ดอกนางแย้ม
                                      berry02_red.gif       ดอกชบา
                                      berry02_red.gif       ดอกกรรณิการ์
                                      berry02_red.gif       ดอกชงโค
                                      berry02_red.gif       ดอกยี่โถ
                                      berry02_red.gif       ดอกเฟื่องฟ้า  

                                                        ฯลฯ

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545

 www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@
thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Narumol Wang-ampa. All rights reserved.