ไม้เถา

     

Homeผู้จัดทำไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้ล้มลุกไม้เถา

mol_mol_mol@thaimail.com

ดอกช้องนาง 
ดอกการเวก 
นมตำเลีย 

                  ไม้เถา  เป็นพันธุ์ไม้ที่มีลำต้นเลื้อยต้องอาศัยเกาะตามต้นไม้ใหญ่ ตามหลัก รั้ว หรือเรือนไม้ จีงจะทรงตัวอยู่ได้ เช่น

                                         ดอกช้องนาง
                                         ดอกการเวก
                                         ดอกนมตำเลีย

                                                   ฯลฯ

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545

 www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@
thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Narumol Wang-ampa. All rights reserved.