ไม้ยืนต้น

     

Homeผู้จัดทำไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้ล้มลุกไม้เถา

mol_mol_mol@thaimail.com

ต้นทองกวาว 
ต้นพยอม 
ต้นกระดังงา 
ต้นไทร 
ต้นไผ่ 

                       

                          ไม้ยืนต้น    เป็นพันธุ์ไม้ที่มีลำต้นขนาดใหญ่  แข็งแรง  ความสูงประมาณ 6 เมตรขึ้นไป

                                            ต้นทองกวาว
                                            ต้นพยอม
                                            ต้นกระดังงา
                                            ต้นไทร    
                                            ต้นไผ่   

                                                    ลฯ

 

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545

 www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@
thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Narumol Wang-ampa. All rights reserved.