ผู้จัดทำ

     

Homeผู้จัดทำไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้ล้มลุกไม้เถา

mol_mol_mol@thaimail.com

 

 

 

ผู้จัดทำ

ชื่อ

ชื่อเล่น

วันเกิด

โรงเรียน

งานอดิเรก

e-mail

นฤมล หวังอัมพา

มล

23 กันยายน พ.ศ. 2528

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

อ่านหนังสือ

mol_mol_mol@thaimail.com

 

heart02a.gif   ขอขอบคุณ    heart02a.gif

         อาจารย์พูนศักดิ์ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเว็บและได้โอกาสทำเว็บเป็นของตัวเองเป็นครั้งแรก จึงพยายามทำให้ดีที่สุดและได้หวังไว้ว่า เว็บที่จัดทำขึ้นจะมีประโยชน์แก่คนทั่ว ๆไปบ้าง

         อาจาย์ราตรี รุ่งโรจน์พูนผล ที่ได้กรุณาให้ยืมหนังสือเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการทำเว็บครั้งนี้

        และ ขอบคุณพี่สาวที่ช่วยเหลือในการสแกนภาพสวย ๆ ที่ขึ้นบนเว็บนี้

 

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545

 www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@
thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Narumol Wang-ampa. All rights reserved.