รัชกาลที่ 4 ถึงพ.ศ.2475
Homeก่อนสมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยกรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์แบบทดสอบ ชุดที่ 1แบบทดสอบ ชุดที่ 2

         

กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
รัชกาลที่ 4 ถึงพ.ศ.2475 
หลังพ.ศ. 2475 

ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา  มีการแผ่ขยายวัฒนธรรมจากตะวันตก อันก่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้  ความคิด และศิลปวิทยาการ ทำให้ไทยรับวัฒนธรรมตะวันตกเกือบทุกด้าน  เพื่อเป็นการปรับปรุงประเทศ ให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

 • ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 • การแต่งกาย
 • ศิลปกรรม
 • ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยในสมัยรัชกาลที่ 4
 • สาเหตุการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและการปฏิรูปสังคมสมัยรัชกาลที่ 5
 • การปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5

 

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

 • รัชกาลที่ ให้สิทธิหญิงเลือกคู่ครอง  มีการติดต่อฝรั่งอย่างไม่ถือพระองค์
 • รัชกาลที่ 5   เลิกการหมอบคลานเข้าเฝ้า ฯ
 • รัชกาลที่ ใช้คำนำหน้าชื่อ ประกาศ พ... นามสกุล ใช้พุทธศักราชแทนรัตนโกสินทร์ศก

 

การแต่งกาย

 • รัชกาลที่ ให้ขุนนางสวมเสื้อเข้าเฝ้าฯ
 • รัชกาลที่ ให้ข้าราชการแต่งกายด้วยชุดราชปะแตน

 

 

 

 

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264