ฉันรักท่าสะอ้าน

 

Homeผู้จัดทำฉันรักท่าสะอ้านท่าสะอ้านบ้านเรา

thaigoodview@hotmail.com

  

  หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

เรื่อง ฉันรักท่าสะอ้าน  

 

 

ของ  

อาจารย์สุปราณี สิทธิพล  

อาจารย์ 2  ระดับ 7

 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน"บูรณะสินอนุสรณ์"

 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางปะกง

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 3d_darkbg_b_next_4.gif

 

[Home][ผู้จัดทำ][ฉันรักท่าสะอ้าน][ท่าสะอ้านบ้านเรา]

Copyright(c) 2002 Mr.Tanya Bantukul

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com

Copyright (c) 2004 www.thaigoodview.com, All Rights Reserved.