ฉันรักท่าสะอ้านหน้า1

 

Homeผู้จัดทำฉันรักท่าสะอ้านท่าสะอ้านบ้านเรา

thaigoodview@hotmail.com

  

สวัสดีค่ะ ฉันชื่อ เด็กหญิงสุกัญญา ไทยสมุทร บ้านฉันอยู่ตลาดท่าสะอ้าน

ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตลาดแห่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่

เป็นศูนย์รวมการค้าขายในสมัยก่อนที่ใช้เส้นทางเรือ แต่ปัจจุบันนี้ซบเซาลงมาก

 

      ท่าสะอ้านตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำบางปะกง แม่น้ำนี้เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ ช่วยส่ง

น้ำจืดให้แก่ลำคลองหลายสาย เช่น คลองท่าสะอ้าน คลองบ้านหมู่ฯลฯ ทำให้พื้นที่ของ

ท่าสะอ้านเกิดความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรกรรม   

 

     บริเวณริมฝั่งแม่น้ำมีต้นไม้ป่าชายเลนขึ้นเป็นแนวตลอด ทำให้ทิวทัศน์สวยงาม จึงมี

คนมาพักผ่อนหย่อนใจอยู่เสมอ ส่วนในแม่น้ำมีปลาชุกชุม แต่ปลาอีกงซึ่งสันนิษฐานว่าเป็น

ที่มาของชื่อบางปะกงนั้น  ปัจจุบันมี  น้อยลง

 

           นอกจากนี้ แม่น้ำบางปะกงยังเป็นแหล่งอาชีพของคนในชุมชน ทำให้มีรายได้

มา เลี้ยงครอบครัว อาชีพเหล่านั้นได้แก่ การหาปลา หาปู การทำปลาเค็ม ทำปูเค็ม

การเย็บจาก ขายยอดจาก ดอกจาก และลูกจาก

 

3d_darkbg_b_back.gif   house03_redroof.gif  3d_darkbg_b_next_2.gif

 

Copyright(c) 2002 Mr.Tanya Bantukul

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com

Copyright (c) 2004 www.thaigoodview.com, All Rights Reserved.