ท่าสะอ้านบ้านเรา

 

Homeผู้จัดทำฉันรักท่าสะอ้านท่าสะอ้านบ้านเรา

thaigoodview@hotmail.com

 

 

 หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 เรื่อง ท่าสะอ้านบ้านเรา  

 

 

ของ  

อาจารย์สุปราณี สิทธิพล

  อาจารย์ 2 ระดับ7  

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน"บูรณะสินอนุสรณ์"  

สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางปะกง  

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 3d_darkbg_b_next_8.gif

 

Copyright(c) 2002 Mr.Tanya Bantukul

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com

Copyright (c) 2004 www.thaigoodview.com, All Rights Reserved.