ผู้จัดทำ

 

 

 

 

     ชื่อ  นางอัมรา เทพรัตน์

     ที่อยู่  28 หมู่ 5 ตำบล เขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

     การศึกษา   ปริญญาตรี สาขาวิชา  เอกการประถมศึกษา

     สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 

 จัดทำโดยครูอัมรา  เทพรัตน์
โรงเรียนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี
Copyright(c)2006 Ms Aum Tam.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.