สุวิทย์

สุวิทย์

 

Homeสุวิทย์การอบอุ่นร่างกายการทรงตัวการเล่นสมมติการหลบหลีกสิ่งกีดขวางวิ่งวิบาก

 

 

สุวิทย์

                          สวัสดีครับ กระผม นายสุวิทย์  คำปาเชื้อ  ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้ เทคนิคต่าง ๆ ในการทำโครงงาน ผมได้อาศัยประสบการณ์ ตลอดที่เข้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษา ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ และได้นำนักเรียนที่เรียนเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ไปศึกษาค้นคว้า ประกวด จนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากพอสมควร ทั้งในระดับอำเภอ  จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา เขตการศึกษา ต่าง ๆ
 ซึ่งเนื้อหาที่กระผมนำมาเสนอนี้ คงได้ทำประโยชน์ ได้พอสมควร สำหรับท่านที่สนใจในการทำโครงงานด้านต่าง ๆ  เนื้อหาที่ได้นำมาเสนอนี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ เทคนิคด้านต่าง ๆ ในการทำโครงงานให้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น เทคนิคการคิดหัวข้อเรื่อง เทคนิคการเลือกหัวข้อเรื่อง เทคนิคการตั้งชื่อ เทคนิคการลงมือจัดทำ เทคนิคการเขียนรายงานโครงงาน เทคนิึคการนำเสนอ รูปแบบ แผงโครงงาน ฯลฯ ซึ่งกระผมได้รวบรวมจากประสบการณ์ทั้งหมด มาเป็นเวลา 10 กว่าปี หากท่านได้สนใจในเรื่องการจัดทำโครงงานงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานอย่างอื่น ติดต่อได้ ยินดีให้ความกระจ่างในเรื่องที่กระผมเข้าใจ หรือติชม เพิ่มเติมเนื้อหา  ยินดีแนะนำให้ หรือขอเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงงานต่าง ๆ

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

จัดทำโดยนายสุวิทย์  คำปาเชื้อ
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2

โดยการสนับสนุนของกลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพ ฯ
  Copyright (c) 2004 Mr.suwit kampachua. All rights reserved