สุวิทย์

การอบอุ่นร่างกาย

 

Homeสุวิทย์การอบอุ่นร่างกายการทรงตัวการเล่นสมมติการหลบหลีกสิ่งกีดขวางวิ่งวิบาก

 

 

                          ก่อนที่เราจะฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางกายในละครั้งเราควรมีการอบอุ่นร่างกายเพื่อให้กล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆของร่างกายตื่นตัวและเตรียมพร้อม ซึ่งเราสามารถเลือกปฏิบัติได้หลายแบบด้วยกัน เช่น กระโดดตบมือ การบริหารคอ การบริหารหัวไหล่ การบริหารเอว วิ่งอยู่กับที่ ฯลฯ เป็นต้น

 boxing_1.gif 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

จัดทำโดยนายสุวิทย์  คำปาเชื้อ
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2

โดยการสนับสนุนของกลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพ ฯ
  Copyright (c) 2004 Mr.suwit kampachua. All rights reserved