สุวิทย์

การหลบหลีกสิ่งกีดขวาง

 

Homeสุวิทย์การอบอุ่นร่างกายการทรงตัวการเล่นสมมติการหลบหลีกสิ่งกีดขวางวิ่งวิบาก

 

 

 bowling.gifenter.gif

                  การหลบหลีกสิ่งกีดขวางเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้ฝึกคล่องแคล่วเคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัย และมีบุคลิกที่ดี เช่น วิ่งอ้อมสิ่งกีดขวาง วิ่งลอดสิ่งกีดขวาง วิ่งลอดสะพานไม้ เป็นต้น

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

จัดทำโดยนายสุวิทย์  คำปาเชื้อ
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2

โดยการสนับสนุนของกลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพ ฯ
  Copyright (c) 2004 Mr.suwit kampachua. All rights reserved