สุวิทย์

วิ่งวิบาก

 

Homeสุวิทย์การอบอุ่นร่างกายการทรงตัวการเล่นสมมติการหลบหลีกสิ่งกีดขวางวิ่งวิบาก

 

 

                       การวิ่งวิบากเป็นการแสดงกิจกรรมทางกายที่ต่อเนื่องแล้วเปลี่ยนทิศทางและความเร็ว โดยมีสิ่งกีดขวางหลายๆรูปแบบผสมกัน ดดยให้นักเรียนวิ่งกระโดดข้ามเชือก แล้วคลานลอดอุโมง ที่ทำจากถังน้ำมันมีช่องกลวงจากนั้นวิ่งซิกแซ็กอ้อมหลัก และสุดท้ายวิ่งข้ามกล่องหรือสิ่งกีดขวางที่ค่อนข้างสูง

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

จัดทำโดยนายสุวิทย์  คำปาเชื้อ
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2

โดยการสนับสนุนของกลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพ ฯ
  Copyright (c) 2004 Mr.suwit kampachua. All rights reserved