ผู้จัดทำ

 

Homeผู้จัดทำเบญจศีลเบญจธรรมหิริโอตตับปะสังคหวัตถุ 4

 

 

 

ก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะ

ชื่อคุณครูอนัญลาวัณย์  ขันธเวศน์ ปัจจุบันสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ตำแหน่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนพิบูลปัทมาคมหมู่ 5 ต. สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ. ลพบุรี 15110

สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาลพบุรี เขต 1

โทร. 08-4874 -9337

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูอนัญลาวัณย์  ขันธเวศน์
โรงเรียนพิบูลปัทมาคม  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
copyright(c)2007   Mrs.Ananlawan  Khan.All rights reserved.