เบญจศีล

 

Homeผู้จัดทำเบญจศีลเบญจธรรมหิริโอตตับปะสังคหวัตถุ 4

 

เบญจศีลข้อที่ 1 
เบญจศีลข้อที่ 2 
เบญจศีลข้อที่ 3 
เบญจศีลข้อที่ 4 
เบญจศีลข้อที่ 5 

      ศีีล คือ ข้อห้ามเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลประพฤติผิด ประพฤติชั่ว ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน

     เบญจศีล คือ ศีล 5 ข้อ เป็นข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่มนุษย์พึงปฏิบัติเพื่อตนเองและตนอื่นจะได้มีชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข

 นิทาน  เรื่อง "หมาพเนจร......ของจิ๋ว"

 เกร้ง เกร้ง เกร้ง

" คุณแม่ขา ดูหมาตัวนั้นซิคะ ทำไมมีกระป๋องผูกไว้ที่คอมันด้วยล่ะคะ "

 " โธ่เอ๋ย มันคงโดนใครแกล้งนะลูก ดูซิน่าสงสาร มันวิ่งไปไหนเสียงกระป๋องมันก็ดัง ทำให้มันตกใจไปด้วย

"คุณแม่ขา เราจะช่วยมันได้อย่างไรคะ"

"เดี๋ยวคุณแม่ ให้คุณพ่อกับัลุงดำช่วยกันเอากระป๋องออกให้มันนะจ๊ะลูก คนที่ทำกับหมาตัวนี้ รังแกสัตย์ที่ไม่มีทางสู้ ผิดศีลข้อแรกเลยนะนี่"

"ศีล คืออะไรคะคุณแม่"

"อ๋อ! ศีล หมายถึง ความปกติ การประพฤติ ปฏิบัติที่เป็นปกตินะลูก คนธรรมดาอย่างเราคือ ศีล 5 ข้อ หรือเรียกว่า เบญจศีล นะคะ "

เบญจศีลหมายถึง ศีล 5 ข้อ ใช่ไหมคะ "

"ใช่จ้ะลูก เบญจศีลหมายถึง ข้อประพฤติปฏิบัตืที่เป็นปกติพื้นฐานของมนุษย์ ที่จะทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นะจ๊ะ  หรือจะแปลว่า ข้อห้าม 5 ประการก็ได้ลูก "

" แล้ว ศีล 5 มีอะไรบ้างคะ "  

" เบญจศีล หรือ ศีลห้า มี 5 ข้อได้แก่...............  คลิกต่อค่ะ

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูอนัญลาวัณย์  ขันธเวศน์
โรงเรียนพิบูลปัทมาคม  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
copyright(c)2007   Mrs.Ananlawan  Khan.All rights reserved.