เบญจธรรม

 

Homeผู้จัดทำเบญจศีลเบญจธรรมหิริโอตตับปะสังคหวัตถุ 4

 

เบญจธรรมข้อที่ 1 
เบญจธรรมข้อที่ 2 
เบญจธรรมข้อที่ 3 
เบญจธรรมข้อที่ 4 
เบญจธรรมข้อที่ 5 

      เบญจธรรม คือ ข้อควรปฏิบัติ 5 ประการ ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนดี มีคุณธรรม มีกาย วาจา ใจ ที่สะอาดงดงามและผู้ที่ได้รับผลจากการกระทำนั้นจะมีความสุข มีความยินดี

 ครูมีนิทานมาเล่าให้เด็ก ๆ ฟังนะคะ

                                                                         เรื่อง " ความดีของจิ๋ว "

" จิ๋ว ทำอะไรอยู่ลูก "

" จิ๋วกำลังเอาข้าวให้หมาตัวที่ถูกแกล้งตัวนั้นนะค่ะ

" ดีมากเลยลูก จิ๋วเป็นเด็กที่มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ถือว่าเป้นความดีที่ลูกได้กระทำนะ"

"จิ๋วรู้สึกสงสารมันนะคะ และจิ๋วก็จำคำที่คุณแม่สอนเรื่องไม่ให้ผิดศีล 5 หรือเบญจศีลด้วยค่ะ"

"ศีล 5 หรือเบญจศีลจะคู่กับ เบญจธรรมนะลูก"

"เบญจธรรม ก็หมายถึง ข้อปฏิบัติพื้นฐานของมนุษย์เพื่อทำความดีมีอยู่ 5 ข้อ เช่นเดียวกัน ได้แก่ "..............หน้าต่อไป.........ค่ะ

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูอนัญลาวัณย์  ขันธเวศน์
โรงเรียนพิบูลปัทมาคม  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
copyright(c)2007   Mrs.Ananlawan  Khan.All rights reserved.