ผู้จัดทำ

 

Homeผู้จัดทำหลักการคำนวณกระบวนการแก้ปัญหาการพัฒนาโปรแกรมโครงสร้างภาษาปาสคาลโปรแกรมเทอร์โบปาสคาลคำสั่งภาษาปาสคาล

 

 

                                                                                                           ประวัติผู้จัดทำ

                                                                                 ชื่อ        นางเนาวรัตน์  ใจการุณ
                                                                                 
ชื่อเล่น   รัตน์
                                                                                 
เกิดเมื่อ  28  ตุลาคม  2514
                                                                                 
ที่อยู่      56/2  หมู่ 6 ต.บ้านทราย  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี
                                                                                 
ที่ทำงาน    โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  
                                                                                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
                                                                                 
การศึกษา  ปริญญาตรี  ค.บ.  วิชาเอก  คอมพิวเตอร์ศึกษา
                                                                                                ปริญญาโท กศ.ม.  วิชาเอก  การวัดผลการศึกษา
                                                                                 
วิชาที่สอน  คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.3
                                                                                                คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.6

 

จัดทำโดย  ครูเนาวรัตน์  ใจการุณ
โีรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
copyright(c) 2007 Ms.Naowarat Jaikaroon  All rights reserved

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com