หลักการคำนวณ

 

Homeผู้จัดทำหลักการคำนวณกระบวนการแก้ปัญหาการพัฒนาโปรแกรมโครงสร้างภาษาปาสคาลโปรแกรมเทอร์โบปาสคาลคำสั่งภาษาปาสคาล
ระบบเลขฐานสอง 
ตรรกะ (Logic) 
แบบทดสอบการประมวลผล 

 

การคำนวณ  (Computing)  การคำนวณของการประมวลผลจะต้องมีการกำหนดขั้นตอนในการคำนวณก่อนหลัง ขั้นตอนนี้ต้องกำหนดให้ชัดเจน  เพื่อสะดวกในการเปลี่ยนเป็นชุดคำสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง

การคำนวณทางคณิตศาสตร์
ตัวกระทำทางคณิตศาสตร์ที่นิยมใช้กันมากคือ

ตัวกระทำ

สัญลักษณ์

การบวก

+

การลบ

-

การคูณ

*

การหาร

/

การยกกำลัง

** หรือ ^

ลำดับความสำคัญของเครื่องหมาย

1.      ( )  มีความสำคัญมากที่สุด
2.    ** , ^ 
3.    * , /
4.    + , - มีความสำคัญน้อยที่สุด
 
ถ้านิพจน์หนึ่งมีตัวกระทำที่มีลำดับความสำคัญเท่ากันให้ทำจากซ้ายไปขวา

นิพจน์ทางคณิตศาสตร์  เขียนในรูปคอมพิวเตอร์

   เขียนในรูปคอมพิวเตอร์   5+4*2/2+8  =  5+8/2+8  = 5+4+8 = 17

  เขียนในรูปคอมพิวเตอร์  5*4+(10-6/2)-4+6          = 5*4+(10-3)-4+6

                                                                                                                       = 5*4+7-4+6

                                                                                                                       = 20+7-4+6

                                                                                                                       = 27-4+6

                                                                                                                       = 23+6

                                                                                                                       = 29

ball.gif

จัดทำโดย  ครูเนาวรัตน์  ใจการุณ
โีรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
copyright(c) 2007 Ms.Naowarat Jaikaroon  All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com