โปรแกรมเทอร์โบปาสคาล

 

Homeผู้จัดทำหลักการคำนวณกระบวนการแก้ปัญหาการพัฒนาโปรแกรมโครงสร้างภาษาปาสคาลโปรแกรมเทอร์โบปาสคาลคำสั่งภาษาปาสคาล

 

หน้าต่างเทอร์โบปาสคาล 
การป้อนโปรแกรม 
การบันทึกโปรแกรม 
การเปลี่ยนเครื่องขับ 
การเปิดโปรแกรม 
การคอมไพล์โปรแกรม 
การรันโปรแกรม 

 

          โปรแกรมเทอร์โบปาสคาล (Turbo  Pascal)  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้สามารถเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล  เพื่อให้สามารถสร้าง  แก้ไข  บันทึก  แปล  และสั่งให้โปรแกรมประมวลผล 

การเรียกเข้าสู่เอดิเตอร์ (Editor)

          การป้อนโปรแกรมภาษาปาสคาลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  ทำได้โดยใช้โปรแกรมประเภทจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ แต่เนื่องจากชุดโปรแกรมเทอร์โบปาสคาล  มีโปรแกรมที่มีความสามารถเช่นเดียวกับโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสารอื่นๆ ที่เรียกว่า โปรแกรมเทอร์โบปาสคาลเอดิเตอร  ชุดโปรแกรมเทอร์โบปาสคาลเป็นชุดโปรแกรมที่ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการดอส (DOS)  ในที่นี้สมมติให้ชุดโปรแกรมเทอร์โบปาสคาลจัดเก็บอยู่ในสารบบ  TP    ของเครื่องขับ D:  การเรียนเข้าสู่โปรแกรมเทอร์โบปาสคาล  ให้ทำดังนี้

1.  คลิกปุ่ม  Start  Programs Accessories Command  Prompt  ดังรูป

รูปที่  1  การเรียกเข้าหน้าต่าง  Command  Prompt

จะปรากฎหน้าต่างต่อไปนี้

รูปที่  2  หน้าต่าง  Command  Prompt

2.  พิมพ์คำสั่ง  cd\  แล้วกดปุ่ม  Enter
3.
  พิมพ์คำสั่ง  D:  แล้วกดปุ่ม  Enter
4.
  พิมพ์คำสั่ง  cd\tp\bin  แล้วกดปุ่ม  Enter
5.
  พิมพ์คำสั่ง  TPX  แล้วกดปุ่ม  Enter  จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมเทอร์โบปาสคาลเอดิเตอร์บนหน้าจอ  ดังรูป

รูปที่  3   หน้าต่างโปรแกรมเทอร์โบปาสคาลเอดิเตอร์

 button.gif

จัดทำโดย  ครูเนาวรัตน์  ใจการุณ
โีรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
copyright(c) 2007 Ms.Naowarat Jaikaroon  All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com