คำสั่งภาษาปาสคาล

 

Homeผู้จัดทำหลักการคำนวณกระบวนการแก้ปัญหาการพัฒนาโปรแกรมโครงสร้างภาษาปาสคาลโปรแกรมเทอร์โบปาสคาลคำสั่งภาษาปาสคาล

 

คำสั่งลบและแสดงผล 
คำสั่งรับข้อมูล 
คำสั่ง If-then-else 
คำสั่ง Case 
คำสั่ง While-Do 
คำสั่ง Repeat-Until 
คำสั่ง For-Do 
ฟังก์ชันมาตรฐาน 

 

คำสั่งภาษาปาสคาล

             มีมากมายหลายคำสั่ง ในที่นี้จะนำเสนอเฉพาะคำสั่งพื้นฐานของภาษาปาสคาล
              1.  คำสั่งลบหน้าจอ
              2.  คำสั่งแสดงผล
              3.  คำสั่งรับข้อมูล
              4.  คำสั่งควบคุมการทำงานให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
                  4.1  คำสั่ง  If-then-else
                  4.2  คำสั่ง  Case
              5.  คำสั่งควบคุมให้ทำงานซ้ำ
                  5.1 คำสั่ง
While-Do
 
                 5.2 คำสั่ง Repeat-Until
                  5.3 คำสั่ง For-Do
              6.  ฟังก์ชัน

                        

จัดทำโดย  ครูเนาวรัตน์  ใจการุณ
โีรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
copyright(c) 2007 Ms.Naowarat Jaikaroon  All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com