ผู้จัดทำ

Homeผู้จัดทำบทนำเรื่องการใช้สำนวนภาษาการใช้โวหารภาพพจน์ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

 

 

 นางสาวนุสรา  ขวัญศรี
เกิดวันที่ 26 ธันวาคม 2507
การศึกษา  จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
วิชาเอก การมัธยมศึกษา (การสอนภาษาไทย)
สถานที่ทำงาน โรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ผลงาน  แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการเขียนโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มเติม  สื่่อการเรียนการสอนไอทีเรื่อง พระมหาชนก
เบอร์โทรศัพท์  036-421803  086-3923474

        nut_nutsara@hotmail.com

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
 

จัดทำโดยครูนุสรา  ขวัญศรี
โรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
Copyright(c) 2007 Ms.Nutsara Khwansri.All rights reserved.