ราก

Homeผู้จัดทำรากลำต้นใบดอกและผล

 

หน้าที่ของราก 
ชนิดของราก 1 
ชนิดของราก  (2) 

 

                                                      ส่วนประกอบของพืช

                               

                                     

                        flower_wind_2.gif

                                  เราจะเริ่มศึกษาหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืช ต่อไปนี้

                                                          ราก

     เป็นส่วนประกอบของพืชที่เจริญลงไปในดิน เป็นเส้นยาวๆ ขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้าง ขึ้นอยู่กับชนิดของราก

                                               

   

จัดทำโดย ครูพรรณี อรุณรัตน์  
โรงเรียนพิบูลปัทมาคม  อำเภอบ้านหมี่ี่ จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
Copyright(c)2007Mrs.Punnee Arunrat All rights reserved

และครูสุพจน์ อรุณรัตน์  
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ี่ จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
Copyright(c)2007Mr.Supot Arunrat All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com