ลำต้น

ผู้จัดทำรากลำต้นใบดอกและผล

 

 

ลำต้น (2) 
ลำต้น (3) 
ลำต้น 4 

 

 

 

  ลำต้น

                                         
                         มะม่วง                     มะพร้าว                      ตำลึง        

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                  ลำต้นเป็นส่วนประกอบของพืชที่ต่อจากราก  มีหน้าที่คือ

            aniapple_red.gifชู กิ่ง ก้าน ใบ ดอก เพื่อรับแสงแดดในการปรุงอาหาร

                               aniapple_red.gifเป็นทางลำเลียงน้ำ และอาหารจากรากสู่ส่วนต่างๆของพืช

aniapple_red.gifทำหน้าที่พิเศษ เช่นสะสมอาหาร  ขยายพันธุ์

       

 

จัดทำโดย ครูพรรณี อรุณรัตน์  
โรงเรียนพิบูลปัทมาคม  อำเภอบ้านหมี่ี่ จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
Copyright(c)2007Mrs.Punnee Arunrat All rights reserved

และครูสุพจน์ อรุณรัตน์  
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ี่ จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
Copyright(c)2007Mr.Supot Arunrat All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com