ใบ

ผู้จัดทำรากลำต้นใบดอกและผล

 

 

ปากใบ 
พืชใบเลี้ยงคู่ 
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 

 

 

 ใบ

                        ใบเป็นส่วนของพืชที่งอกออกมาจากลำต้น  หรือกิ่ง  ใบพืชส่วนใหญ่มักมีสีเขียว  เนื่องจากมีสาร  คลอโรฟิลล์    แต่บางชนิดก็มีสี
ีอื่นปนอยู่

                                                                           

หน้าที่ของใบ

1. สร้างอาหารให้พืช  การสร้างอาหารของพืช เรียกว่า  การสังเคราะห์ด้วยแสง 

2. หายใจ  พืชใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจ และปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ออกมาทางปากใบ

3. คายน้ำ  พืชจะคายน้ำส่วนที่เกินความต้องการออกทางปากใบ  การคายน้ำจะช่วยลดความร้อนให้ต้นไม้ด้วย

4. หน้าที่พิเศษอื่นๆ  เช่น ดักแมลง  (ใบต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง )    ขยายพันธุ์
  (ใบของต้นคว่ำตายหงายเป็น)

จัดทำโดย ครูพรรณี อรุณรัตน์  
โรงเรียนพิบูลปัทมาคม  อำเภอบ้านหมี่ี่ จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
Copyright(c)2007Mrs.Punnee Arunrat All rights reserved

และครูสุพจน์ อรุณรัตน์  
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ี่ จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
Copyright(c)2007Mr.Supot Arunrat All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com