ดอกและผล

ผู้จัดทำรากลำต้นใบดอกและผล

 

 

ชนิดของดอก 2 
ชนิดของดอก 3 
ผล 

 

 ดอก

  

       

                     ดอกไม้มีส่วนประกอบที่สำคัญ  4  ส่วน  คือ

1.   กลีบเลี้ยง อยู่นอกสุด มีสีเขียว ช่วยหุ้มดอกที่ยังอ่อนอยู่

2.    กลีบดอก  มักมีสีสวย กลิ่นหอม เพื่อล่อแมลงให้เข้ามาผสมเกสร

3.   เกสรตัวผู้ อยู่ต่อจากกลีบดอก ทำหน้าที่สร้างละอองเรณู ประกอบด้วย

ก้านชูอับละอองเรณู

อับละอองเรณู

4.    เกสรตัวเมีย  อยู่ชั้นในสุด ทำหน้าที่สร้างออวุล ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย เพื่อใช้ในการผสมพันธุ์ ประกอบด้วย

              ยอดเกสรตัวเมีย

  ก้านเกสรตัวเมีย

  รังไข่ ซึ่งภายในจะมีออวุล

                                                      

 

 

จัดทำโดย ครูพรรณี อรุณรัตน์  
โรงเรียนพิบูลปัทมาคม  อำเภอบ้านหมี่ี่ จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
Copyright(c)2007Mrs.Punnee Arunrat All rights reserved

และครูสุพจน์ อรุณรัตน์  
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ี่ จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
Copyright(c)2007Mr.Supot Arunrat All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com