ผู้จัดทำ

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบความหมายขับถ่ายทางไตขับถ่ายทางผิวหนังขับถ่ายทางลำไส้ขับถ่ายทางปอด

 

 

 
นายสมบัติ  มีทรัพย์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม ต.โคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
การศึกษาคุรุศาสตร์บัณฑิต เอกชีววิทยา
สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี(วิชาคอมพิวเตอร์)
cellularphone03.gif 08-6712-6613

 bar_green.gif

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูสมบัติ มีทรัพย์
โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุร ีเขต 1
Copyright (c) 2007 Mr.Sombut Meezup. All rights reserved.