ความหมาย

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบความหมายขับถ่ายทางไตขับถ่ายทางผิวหนังขับถ่ายทางลำไส้ขับถ่ายทางปอด

 

อวัยวะขับถ่าย 

 

 
ปฏิกิริยาเคมีในร่างกายทำให้เกิดของเสีย ซึ่งรวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์และยูเรีย สารเคมีที่เป็นของเสียต้องถูกกำจัดออกไปมิฉะนั้นจะเป็นพิษต่อเรา

 ความหมายของระบบขับถ่าย

anipurple02_rotate_down.gif ระบบขับถ่าย หมายถึง การนำของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการออกนอกร่างกาย ของเสียที่เกิดขึ้นได้แก่ น้ำ คาร์บอนไดออกไซด์และยูเรีย

  

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูสมบัติ มีทรัพย์
โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1
Copyright (c) 2007 Mr.Sombut Meezup. All rights reserved.