ขับถ่ายทางไต

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบความหมายขับถ่ายทางไตขับถ่ายทางผิวหนังขับถ่ายทางลำไส้ขับถ่ายทางปอด

 

อวัยวะ 

 

 
anipurple02_rotate_up.gifการกำจัดของเสียทางไต

         ไต เป็นอวัยวะคู่อยู่ทางด้านหลังของช่องท้องระดับเอว มีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว สารเคมีที่เป็นของเสีย เช่น ยูเรีย ถูกนำไปสู่ไตพร้อมกับเลือด ไตนำสารเคมีเหล่านี้ออกไปจากเลือด ในขณะที่เลือดไหลผ่าน จากนั้นจึงขับถ่ายออกมาเป็นปัสสาวะ ดังนั้นไตจึงทำความสะอาดเลือดของเรา
         ถ้าผ่าไตเปิดตามยาว เราจะเห็นไตแบ่งออกเป็น 2 บริเวณ คืิอ บริเวณด้านนอก เรียกว่า คอร์เทกซ์ (cortex) และบริเวณด้านใน เรียกว่า เมดัลลา (madulla)
         ภายในไตแต่ละข้างมีท่อเล็กมากเรียกว่า เนฟรอน (nephron) ซึ่งทำหน้าที่กรองเลือดและกำจัดสารเคมีที่เป็นของเสียและจะถูกเปลี่ยนเป็นปัสสาวะไหลลงสู่กระเพาะปัสสาวะทางท่อปัสสาวะ
          ไตนอกจากขับถ่ายปัสสาวะแล้ว ไตยังควบคุมสมดุลน้ำของร่างกาย ควบคุมความเป็นกรดด่าง ควบคุมปริมาณโซเดียมในเลือดะบบขับถ่าย หมายถึง การนำของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการออกนอกร่างกาย ของเสียที่เกิดขึ้นได้แก่ น้ำ คาร์บอนไดออกไซด์และยูเรีย

  

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูสมบัติ มีทรัพย์
โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1
Copyright (c) 2007 Mr.Sombut Meezup. All rights reserved.