ขับถ่ายทางผิวหนัง

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบความหมายขับถ่ายทางไตขับถ่ายทางผิวหนังขับถ่ายทางลำไส้ขับถ่ายทางปอด

 

อวัยวะ 

 

 
การกำจัดของเสียทางผิวหนัง

         ผิวหนังแบ่งออกเป็น 2 ชั้น ได้แก่
1.ผิวหนังชั้นนอก เรียก หนังกำพร้า ไม่มีหลอดเลือด
2.ผิวหนังชั้นใน เรียก หนังแท้ มีหลอดเลือด ต่อมเหงื่อ ต่อมน้ำมัน
         ผิวหนังมีหน้าที่สำคัญหลายอย่าง
         - ป้องกันร่างกายจากความเสียหาย
         - ป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย
         - ป้องกันการเสียน้ำมากไป
         - ทำให้รู้สึกการสัมผัส ความเจ็บปวด
         - อุณหภูมิและความกดดัน
         - ช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที 
         ของเสียในสถานะของเหลวถูกขับออกจากร่างกายในรูปของเหงื่อผ่านทางผิวหนัง เหงื่อที่ร่างกายขับออกมาประกอบด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่มีเกลือบางชนิดปนออกมาด้วย
         เหงื่อถูกสร้างขึ้นที่บริเวณต่อมเหงื่อ ซึ่งอยู่ใต้ผิวหนังทั่วร่างกาย
         โครงสร้างภายในของต่อมเหงื่อ จะมีลักษณะเป็นท่อขดอยู่เป็นกลุ่ม มีหลอดเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยงโดยรอบ ซึ่งจะลำเลียงของเสียมายังต่อมเหงื่อนี้ด้วย ของเสียที่ถูกลำเลียงมากับเลือด มาถึงต่อมเหงื่อแล้ว ของเสียจะแพร่ออกจากหลอดเลือดเข้าสู่ท่อในต่อมเหงื่อ แล้วของเสียจะถูกลำเลียงไปตามท่อเพื่อขับออกจากร่างกายทางปากท่อบริเวณผิวหนังด้านบนสุด

          

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูสมบัติ มีทรัพย์
โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุร ีเขต 1
Copyright (c) 2007 Mr.Sombut Meezup. All rights reserved.