ขับถ่ายทางลำไส้

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบความหมายขับถ่ายทางไตขับถ่ายทางผิวหนังขับถ่ายทางลำไส้ขับถ่ายทางปอด

 

 

 
การกำจัดของเสียทางลำไส้ใหญ่

         หลังจากการย่อยอาหารเสร็จลง อาหารส่วนที่เหลือและส่วนที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้จะถูกกำจัดออกจากร่างกายทางลำไส้ใหญ่ (ทวารหนัก) เรียกว่า อุจจาระ

  

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
 

จัดทำโดยครูสมบัติ มีทรัพย์
โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุร ีเขต 1
Copyright (c) 2007 Mr.Sombut Meezup. All rights reserved.