ผู้จัดทำ

 

Homeผู้จัดทำไกรทองแก้วหน้าม้าพระลอปลาบู่ทอง

 

 

                                                                       

l       สวัสดีค่ะ   ขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านของไทย สื่อการเรียนรู้นี้เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จุดประสงค์ของจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนในห้อง และมิได้มุ่งหวังเพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆ เนื้อหาสาระความรู้ในสื่อนี้ได้มาจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในเอกสารตำราและสื่อต่างๆ สำหรับความรู้ในการจัดทำบทเรียนนี้ได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล จาก Thaigoodview.com จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้จัดทำขอขอบพระคุณทุกท่านมา  ณ  ที่นี้ด้วยค่ะ

 

 

                                                                                         

                                                                                                                                                                              
                                                                                 
ครูศรีสุดา ลัทธิคุณ
                                                                                   ครูอันดับ คศ. 2
                                                                                 สอนวิชาภาษาไทย
                                                              โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีี
 
                                                                                  โทร. 036471952
                                                                                      

 

                                                                       

 

จัดทำโดย ครูศรีสุดา ลัทธิคุณ
โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Copyright(c) 2007 Ms. Srisuda Latthikhun. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com