ผู้จัดทำ

 

 
Homeผู้จัดทำคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษณ์คำบุรพบทคำสันธานคำอุทาน

 

 

                         

          สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ การเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับหลักภาษาไทย  ช่วงชั้นที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  ชนิดของคำในภาษาไทย ซึ่งได้ค้นคว้ามาจากหนังสือการใช้ภาษาไทย โดย  คุณนพดล จันทร์เพ็ญ    สำหรับความรู้ในการจัดทำบทเรียนนี้ได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล จาก Thaigoodview.com จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้จัดทำขอขอบพระคุณทุกท่านมา  ณ  ที่นี้ด้วยค่ะ

 

                                                                                     

                                                                                                                                                                              
                                                                                 
ครูศรีสุดา ลัทธิคุณ
                                                                                   ครูอันดับ คศ. 2
                                                                                 สอนวิชาภาษาไทย
                                                                โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีี
 
                                                                                  โทร. 036471952

 

จัดทำโดย ครูศรีสุดา ลัทธิคุณ
โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Copyright(c) 2007 Ms. Srisuda Latthikhun. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com