คำบุรพบท

 

Homeผู้จัดทำคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษณ์คำบุรพบทคำสันธานคำอุทาน

 

ชนิดของคำบุรพบท 

 

           บุรพบท คือคำที่ใช้นำหน้านาม สรรพนาม หรือกริยาบางพวก ทำหน้าที่ให้ได้ความเนืองกันและได้ความชัดเจน จำแนกออกเป็น 2 ชนิด คือ

           1. บุรพบทที่ไม่เชื่อมกับคำอื่น
           2. บุรพบทที่เชื่อมกับคำอื่น

 

จัดทำโดย ครูศรีสุดา ลัทธิคุณ
โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Copyright(c) 2007 Ms. Srisuda Latthikhun. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com