คำสันธาน

 

Homeผู้จัดทำคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษณ์คำบุรพบทคำสันธานคำอุทาน

 

ชนิดของคำสันธาน 
ชนิดของคำสันธาน 
 

 

         สันธาน คือคำที่ใช้เชื่อมคำหรือข้อความให้ต่อเนื่องกัน คำสันธานนั้นเป็นคำเดียวก็มี เช่น และ แต่ เป็นกลุ่มคำก็มี เช่น เพราะฉะนั้น แต่ทว่า หรือมิฉะนั้น เป็นกลุ่มแยก
         คำกันก็มี เช่น ฉันใด...ฉันนั้น คงจะ...จึง ถ้า...ก็

         ลักษณะการเชื่อมของสันธาน พอจะจำแนกได้ดังนี้
         
1. เชื่อมความให้คล้อยตามกัน
         2. เชื่อมความที่ขัดแย้งกัน
         3. เชื่อมให้เลือกเอา
         4. เชื่อมความที่เป็นเหตุผล 
         
5. เชื่อมความให้แยกต่างตอน 
         
6. เชื่อมความแบ่งรับรอง
         7. เชื่อมความให้สละสลวย 

 

จัดทำโดย ครูศรีสุดา ลัทธิคุณ
โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Copyright(c) 2007 Ms. Srisuda Latthikhun. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com