เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลไร้สาย

Homeผู้จัดทำการสื่อสารข้อมูลเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลไร้สายบรรณานุกรม

flower_wind_6.gif

เครือข่ายแลนไร้สาย 
WIRELESS LAN 

bullet_pieces_3.gif ทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลไร้สาย

      ปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลไร้สายกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เช่น โทรศัพท์ เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์แบบ

Wireless และระบบ GPRS เป็นต้น เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลไร้สาย  แบ่งเป็น 2  ประเภทคือ

 

 

 

mushroom_6.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูสุรชัย สายพิมพ์

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

Copyright (c) 2007 Mrs.Pornthipha Seangrueng. All rights reserved

โทร.036-481206