ความเป็นมา
Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนประวัติกำฟ้าสารทพวนใส่กระจาด

 

การทำข้าวหลาม 
บูรณาการการเรียนรู้ 
ความเป็นมา 

 

 ความเป็นมา

เดือนสามประเพณี “กำฟ้า”หรือ  “ค้ำฟ้า”สุภาวดี   เชื้อสวย   (2538)ได้กล่าวถึงประเพณีกำฟ้า ไว้หลายลักษณะ  ดังเช่น   โพธิ์   แซมลำเจียก   (221 – 232  :  2537)   ก็ได้กล่าวถึงประเพณีกำฟ้า   หรือค้ำฟ้า  ไว้ดังนี้เป็นประเพณีการแสดงความเคารพสักการะเจ้าฟ้า  เจ้าแผ่นดิน  และเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหาย  หรือเป็นแสดงความนับถือฟ้า  โดยการบูชาฟ้าเมื่อมีเสียงฟ้าร้องในครั้งแรกของ  เดือน  ๓  ซึ่งเป็นการฟังเสียงว่าแล้วจะมีการทำนายความหมายของเสียงฟ้าร้องว่าทำให้เกิดผลผลิตในแต่ละปีเป็นอย่างไร  ในฤดูกาลทำนาของปีต่อไป   จะประกอบพิธีใน เดือน   ๓    ขึ้น   ๓  ค่ำ  จะเป็นประเพณีของคนพวนในจังหวัดลพบุรี    (ส่วนจังหวัดอื่นนั้น  จะตรงกับเดือนอ้ายขึ้น  ๑๔  ค่ำ     เดือนยี่ขึ้น  ๑๔  ค่ำ   เดือนยี่ขึ้น  ๑๓  ค่ำ   แล้วแต่การกำหนดของแต่ละท้องที่)ซึ่งจะเป็นการทำบุญประกอบพิธีกรรมบูชาเทพยดาผู้รักษาฝากฟ้า  เพื่อจะได้ดลบันดาลให้ฝนตกตามฤดูกาล เป็นการไหว้ฟ้า   ในอดีตจะมีการทำขนมจีน (คนพวนเรียกว่าข้าวปุ้น)น้ำยา  น้ำพริก  และข้าวจี่   (ที่ทำจากแป้งขนมจีน  นำมาแผ่เป็นแผ่นบางๆ  แล้วนำมาปิ้งให้สุก)เพื่อนำไปทำบุญในตอนเช้า    แต่ได้มีการเปลี่ยนมาทำข้าวหลามแทนเพราะการทำขนมจีนนั้นจะมีการทำทุกบุญ   ทุกเทศกาล   ในการทำข้าวหลามเมื่อจะมาทำรวมกันที่วัด   มีการจัดทำประรำพิธี    ทำบ่ายศรี    ซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านจะมาช่วยกันทั้งชาย  และหญิง  ซึ่งตรงกับวันสุกดิบ  ของเดือน  ๓  ขึ้น  ๒  ค่ำ   ทำให้หนุ่ม – สาว มีโอกาสได้พูดคุยกัน   ซึ่งข้าวหลามที่เผ่าที่วัดนี้จะเรียกว่า  “ข้าวหลามทิพย์”แต่ในปัจจุบันการทำข้าวหลาม  ข้าวจี่  จะนิยมเผ่ากันที่บ้าน  ไม่มาทำที่วัดเหมือนแต่ก่อน   แล้วจึงนำไปตักบาตรทำบุญที่วัด เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผีปู่ ย่า  ตา  ยาย  และเทวดาฟ้าดิน

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยนางฐิติรัตน์ พิมพ์ทนต์
โรงเรียนวัดหนองหอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
Copy(C) 2007 Mrs.thitirud Pimton.All rights reserved.