สารทพวน
Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนประวัติกำฟ้าสารทพวนใส่กระจาด

 

การทำขนมกระยาสารท 
ความเป็นมา 
การบูรณาการ 

 

   ประเพณีวันสารท

ประเพณีสารทไทย ชาวจังหวัดนครสวรรค์จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ปู่ย่า ตายาย บิดามารดา และญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 จะนำข้าวเหนียวแดง ขนมกวน กระยาสารท และกล้วยไข่ไปทำบุญถวายพระที่วัดประเพณีสารทพวน ชาวไทยเชื้อสายพวนที่ตำบลบ้านวังรอ อำเภอท่าตะโก137 ที่ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี และที่ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี138 จัดประเพณีสารทพวนเป็นประจำทุกปี โดยจัดในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 ก่อนสารทไทย 1 เดือน มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ปู่ย่า ตายาย บิดามารดา และญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว จะนำขนมและผลไม้จัดใส่ชะลอมประดับตกแต่งด้วยดอกไม้พื้นบ้านไปทำบุญถวายพระที่วัด

http://www.nsru.ac.th/culture/nwculture/lesson3/32/326/lesson32632.html#ประเพณีวันสารท

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

 

จัดทำโดยนางฐิติรัตน์ พิมพ์ทนต์
โรงเรียนวัดหนองหอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
Copy(C) 2007 Mrs.thitirud Pimton.All rights reserved.