ใส่กระจาด
Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนประวัติกำฟ้าสารทพวนใส่กระจาด

 

การทำข้าวต้มมัด 
ความเป็นมา 
การบูรณาการ 

 

    ช่วงเวลา: วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 (วันออกพรรษา)
สถานที่: อ.บ้านหมี่

ประเพณีใส่กระจาด หรือประเพณีเสื่อกระจาด ตามภาษาพวน เรียกว่าเส่อก
ระจาดเป็นประเพณีของชาวไทยพวนซึ่งถือปฏิบัติกันในเขตอำเภอบ้านหมี่
จัดให้มีขึ้นในงานเทศกาลเทศมหาชาติ ส่วนมากจะกำหนดในเทศกาลออก
พรรษา (เดือน 11) ข้างแรม ก่อนถึงวันใส่กระจาดหนึ่งวัน ชาวบ้านจะช่วย
กันทำขนมห่อข้าวต้ม ตำข้าวปุ้น รุ่งขึ้นจะเป็นวันใส่กระจาด ชาวบ้านจะนำ
ของ เช่น กล้วย อ้อย ส้ม ธูปเทียน หรืออื่นๆ มาใส่กระจาดตามบ้านของคน
รู้จัก เจ้าของบ้านจะนำอาหารที่เตรียมไว้มาเลี้ยงรับรองแขก เมื่อแขกกลับ
เจ้าของบ้านจะนำข้าวต้มมัดฝากไปให้ เรียกว่า คืนกระจาดในวันรุ่งขึ้นเป็น
วันเทศก์มหาชาติ เป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี

http://www.earthhop.co.th/SubActivity/Thailand/Lopburi/Festival/Festival_225.html

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยนางฐิติรัตน์ พิมพ์ทนต์
โรงเรียนวัดหนองหอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
Copy(C) 2007 Mrs.thitirud Pimton.All rights reserved.