จุดประสงค์
Homeจุดประสงค์สารบัญบทเรียนแบบทดสอบผู้จัดทำเสนอ

 

จุดประสงค์

     1. ผู้เรียนสามารถบอกถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของฐานข้อมูลได้
     2. ผู้เรียนสามารถบอกถึงความสัมพันธ์แบต่าง ๆ ของฐานข้อมูลได้
     3. ผู้เรียนสามารถบอกถึงภาษาที่ใช้กับฐานข้อมูลได้
     4. ผู้เรียนสามารถบอกถึงความหมายของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้
     5. ผู้เรียนสามารถบอกลักษณะของพีชคณิตเชิงสัมพันธ์แบบต่าง ๆ ได้

          


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright (c) Suvimol Fongkaew. All rights reserved.

fongkaew@chaiyo.com