ชนิดของคำนาม

  

ผู้จัดทำPretestPronounsชนิดของคำนามPersonalPossessivePostest

 

คำสรรพนาม (Pronouns)

          คำสรรพนาม แยกออกเป็นชนิดต่างๆ ดังนี้
1. บุรุษสรรพนาม (Personal Pronoun)
2. สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ (Posessive Pronoun)
3. สรรพนามชี้เฉพาะ (Demonstative Pronoun)
4. สรรพนามสะท้อนกลับ (Reflextive Pronoun)
5. สรรพนามสร้างคำถาม (Interrogative Pronoun)
6. สรรพนามไม่ชี้เฉพาะ (Indefinite Pronoun)
7. สรรพนามเชื่อมความ (Relative Pronoun)
8. สรรพนามแจกแจง (Distributive Pronoun)

      

 

จัดทำโดยครูอัญชลี  สร้างสุข
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
Copyright (c) 2004.Miss Aunchalee Sangsook. All rights reserved.