การย้อมสีกก
Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบสอบก่อนเรียนการเก็บเกี่ยวและจักกกการย้อมสีกกขั้นตอนการทอเสื่อแบบทดสอบหลังเรียน

 

นำกกแช่น้ำ 
การต้มน้ำ 
การใส่สีย้อม 
การนำกกลงย้อมสี 
นำกกตากแดด 

 

1. เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์

 

 

 

                   น้ำ                                      สีย้อมกก                            ไฟและปิ๊บน้ำ                                  กกตากแห้ง

จัดทำโดย  อาจารย์ปิยพร ชุมจันทร์
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

Copyright (c) 2004   Miss Piyaporn  Chumchan.  All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.