cake.gif

รูปวิวัฒนาการของมนุษย์

 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนลักษณะของไพรเมตออร์เดอร์ไพรเมตสายวิวัฒนาการมนุษย์เผ่าพันธุ์มนุษย์เปรียบเทียบสายพันธุ์มนุษย์เปรียบเทียบลิง เอพ มนุษย์สอบหลังเรียน

 

 

เปรียบเทียบลักษณะไพรเมต 
รูปวิวัฒนาการของมนุษย์ 

 

red_spot.gif

 

 3d_welcome05_whitebg.gif  ูปวิวัฒนาการของมนุษย์  โดยมีบรรพบุรุษจาก  
                       A. afarensis  แล้ววิวัฒนาการไปเป็นมนุษย์โบราณต่าง ๆ
                                             จนถึงมนุษย์ในปัจจุบัน    anicandy_blue.gifanicandy_blue.gifanicandy_blue.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2547

จัดทำโดยนางสมคิด  ทะนันไชย
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย
Copyright (c ) 2004 Mrs. Nannapat.All  right  reserved.