desk_red.gif

ภาพเผ่าพันธุ์มนุษย์
Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนลักษณะของไพรเมตออร์เดอร์ไพรเมตสายวิวัฒนาการมนุษย์เผ่าพันธุ์มนุษย์เปรียบเทียบสายพันธุ์มนุษย์เปรียบเทียบลิง เอพ มนุษย์สอบหลังเรียน
ภาพเผ่าพันธุ์มนุษย์ 

 

train02b.gif      

 

 ลักษณะใบหน้าและรูปร่างของเผ่าพันธุ์มนุษย์  4  เผ่าพันธุ์

family_home.giffamily_home.giffamily_home.gif 3d_goodbye02_darkbg.giffamily_home.giffamily_home.giffamily_home.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2547

จัดทำโดยนางสมคิด  ทะนันไชย
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย
Copyright (c ) 2004 Mrs. Nannapat.All  right  reserved.